Langkah 01

Daftar butiran di website

Langkah 02

Pilih kategori produk di bahagian atas produk

Langkah 03

Pilih produk, setkan kuantiti dan klik pada butang Add to cart.

Langkah 04

Klik pada halaman cart dan klik proceed to check out untuk pembayaran.

Langkah 05

Lengkapkan maklumat diri dan pilih kaedah pembayaran dan klik pada place order untuk melengkapkan tempahan.

Langkah 06

Anda akan diemailkan invois daripada FAQI setelah tempahan selesai.

Terima kasih, Selamat Membeli