Barang yang anda terima tidak seperti yang anda inginkan? Kami memohon maaf atas kekurangan/kecuaian, kepuasan pelanggan adalah keutamaan kami. FAQI menawarkan pemulangan dan penukaran barangan secara PERCUMA tanpa kos pengurusan yang dikenakan hanya kos penghantaran sahaja perlu ditanggung oleh pelanggan.

Pemulangan & Penukaran seperti berikut:

  1. Penukaran barangan anda untuk saiz.
  2. Penggantian barangan salah atau rosak.

Kelayakan Penukaran
Penukaran hanya ditawarkan bagi saiz atau warna atau corak yang sama mengikut kategori barangan itu sendiri. Penukaran kepada barangan lain dan kepada wang tunai adalah tidak dibenarkan sama sekali. Untuk penggantian barangan salah atau rosak adalah dibenarkan.

Syarat-syarat Pemulangan dan Penukaran

  1. Pemulangan dan penukaran mestilah dilakukan dalam masa 30 hari dari tarikh invois.
  2. Invois disertakan
  3. Barangan dalam bungkusan asal
  4. Isi borang pemulangan dan penukaran yang disediakan. (sila klik disini)

Makluman

  • FAQI berhak untuk menahan sabarang permohonan pemulangan dan penukaran jika di dapati tidak mengikuti kelayakan penukaran yang dinyatakan.
  • Tidak mengenakan cas pengurusan ke atas barangan pemulangan dan penukaran. Kos penghantaran ditanggung oleh pelanggan.